PŘEKLADATELSTVÍ A KOREKTURY

Co nabízím

Mohu vám nabídnout profesionální překlady odborných i běžných textů z anglického jazyka i do něj v širokém rozpětí oborů a zaměření, lokalizace internetových stránek, software či mobilních aplikací, překlad i časování titulků (s možností výstupu v textovém formátu či natvrdo vložené do obrazu) a také korektury českých i anglických textů. Za všech okolností se snažím prostřednictvím svých překladů klienty přesvědčit o tom, že ani v dnešní době automatických translátorů a vysokého rozšíření anglického jazyka nelze ničím nahradit služby profesionálního překladatele.

Zkušenosti

Profesionálně se překládání věnuji od roku 2005 (amatérsky pak zhruba od roku 1994). Mám na svém kontě knižní překlady scifi příběhů, historických románů i moderní fikce. Dlouhodobě spolupracuji s českými filmovými distributory na překladech tiskových materiálů, rozhovorů a dalších textů ze světa filmu. Mám bohaté zkušenosti s překladem také filmů samotných – pro festivalové projekce jsem přeložil a otitulkoval již více než stovku celovečerních filmů nejrůznějších žánrů včetně skutečných klasik filmové tvorby a titulů, které měly u nás celosvětovou premiéru. Pracoval jsem na lokalizaci několika úspěšných mobilních aplikací a jsem autorem českých verzí řady uživatelských příruček, dokumentace i dalších doprovodných textů z velmi širokého rozpětí oborů technických i jiných, stejně jako i obchodní korespondence či smluv a podkladových materiálů. Již několik let se také (ve volném čase) věnuji překládání webových comicsů.

Ceny

Standardní překlad textu:
280 Kč / NS*
Překlad titulků (bez časování):
5 Kč / titulek**
Překlad titulků (včetně časování):
8 Kč / titulek
Základní korektura textu:
50 Kč / NS
Korektura včetně úprav stylistiky:
80 Kč / NS

* 1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer
** Počet titulků za minutu závisí výrazně na povaze konkrétního překládaného materiálu. Nejčastěji se pohybuje v rozmezí 5-15 titulků za minutu.

Neúčtuji si žádné expresní příplatky – překlad se vždy a za všech okolností snažím klientovi dodat v co nejkratším možném termínu. Výše uvedené sazby se ve výjimečných případech na základě dohody po posouzení konkrétního zadávaného textu mohou mírně lišit. Práce v ceníku neuvedené dle dohody.

Kontakt

mail: preklad@mfiala.cz

Reference

Překlad, IT, fotografie a jiné